رباعی

رباعی ۵۴

گازَت نه نمی‌زنم می‌آید رحمم
شیرینی و بی‌چشیدنت می‌فهمم
با تلخی انتظار از این خرسندم
بود از همه میوه‌ها «گلابی» سهمم

Advertisements